Spalvotas_sanglauda_ekonomika

 

UAB Togis 2014-10-01 – 2015-03-31 vykdo MTEP veiklas gavęs MITA Inočekį.

Projekto unikalus numeris

VP2-1.3-ŪM-05-K-03-123

Projekto pavadinimas

Produktus specifikuojančių atributų randamų tinklalapiuose automatinis struktūrizavimas ir atpažinimas

Projekto finansavimo ir administravimo sutarties

data

2014-09-01

Nr. 43V-48

numeris

Projekto veiklų

pradžios data

2014-10-01

pabaigos data

2015-03-31